Covid19 har påskyndat behovet av on-demand-lösningar

De senaste åren har den traditionella textilindustrin genomgått stora förändringar då de uppstått krav på mer unika och hållbara textilier med snabba leveranstider. Covid19 har satt fart på denna utveckling. Företag har inte råd att upprätthålla stora lager då försäljningen minskat Dessutom ändrar trender och mode snabbt vilket även leder till ett lager med föråldrade textilprodukter. Behovet av on-demand-lösningar med minimala lager och möjlighet att snabbt ändra designs enligt efterfrågan ökar.

Detta ger en utmärkt chans för små agila företag som Elobina att erbjuda varumärken, återförsäljare, företag, institutioner och konsumenter personaliserad on-demand-produktion på ett modernt sätt. Elobina gör textilindustrin tillgänglig för alla genom att använda en unik och toppmodern IT-plattform som gör det möjligt för alla att utforma och skapa sina egna tyger och textilprodukter utan att kompromissa i kvalitet eller hållbarhet.Traditionell textilproduktion är vanligtvis tungrodd, med krav på höga volymer, långa ledtider och oflexibel produktion, vilket Elobina har eliminerat. Denna förenkling gör det lättare att vara innovativ och experimentell med textilier.

På Elobina tillverkas allt hållbart på beställning med minimal användning av vatten, el, kemikalier och råvaror. Detta innebär att överproduktion kan elimineras; ett av de största problemen inom textilindustrin.“Att testa något nytt och personaliserat i små mängder har krävt stora investeringar och lång väntetid, vilket har gjort det svårt för små företag och designers att nå ut till konsumenter. Elobinas lösning möjliggör detta likväl för små som större aktörer” säger Elobinas marknadsansvarig och delägare Vilma Gustafsson.

Det centrala i Elobinas verksamhet är den digitala plattform som samlar in ett stort antal enstycks och mindre beställningar till större helheter. Dessa sorteras automatiskt enligt tygsort och produktionsanstalt. Detta innebär att Elobina tar hand om beställningar som inte så många andra kan hantera på grund av komplexiteten i produktionskedjan. Elobina är en skalbar och flyttbar IT-lösning som stödjer hållbar och personlig produktion efter order och som skapar olika affärsmöjligheter på lokala marknader för designers, textiltillverkare och sömnadspersoner.

Mer information:
Vilma Gustafsson,
vilma.gustafsson@elobina.com, tel 0735064196

Elobina har idag fyra webbplatser: elobina.se, elobina.com, elobina. co.uk och elobina.fi med tusentals nöjda kunder, allt från privata konsumenter till modeskapare.